Vi är BorstbindarAkademin

Vi genomför utbildningar genom Prova på, Kurser, Workshops och Projekt.

Prova på

Ett enkelt, snabbt sätt att skapa intresse och bli inspirerad av borstbindning. Användes oftast till skolklasser och som lovaktivitet. Bra att använda vid marknader och mässor. En enkel borste tar ca 30 minuter.Lämpligt som introduktion även för synskadade.

Kurser

Från 2 – 6 timmar / 2 – 8 deltagare
Plats: Borstbindarateljén på Bröderna Nilssons väg 14 i Onslunda.

Heldagskurs

På 6 timmar hinner man få grundläggande kunskaper om borstbindning. Vi börjar med att gå igenom vilka redskap och material som behövs. Därefter börjar vi att sätta borstar och går samtidigt igenom arbetsmetodik med grunderna i borstbindning. Dessa är viktiga och gäller alltid vid framtida arbete med borstar.
Efter hand som man kommer in i arbetet, blir det friare att utveckla sin kreativitet med de grund-läggande kunskaperna i botten. Då brukar det bli en massa borstar för olika ändamål.
Under hela kursen finns vi som handledare och kunskapsförmedlare så att det blir ett lämpligt träämne och borstmaterial som anpassas efter användningsområde.
Normalt hinner man binda 4 – 5 borstar efter eget önskemål, utom den första, av pedagogiska skäl.
Har du egen häst kan du ta med svanstagel (rengjort/ tvättat) och binda en borste av detta!

Kortare kurser

än sex timmar kan anpassas efter önskemål. Vanligt är lördag eller söndag med början kl 10. Det finns möjlighet att anpassa dag och tid efter behov. Även vardagar. Vi kan i princip alltid! Bara ni bokar i god tid.

Medtag gärna picknickkorg. Vid lämplig väderlek kan vi fika i trädgården eller i vårt uterum.
När önskemål finns för lunch eller övernattning för besök hos andra hantverkare eller besöksmål under dag två, gör vi tillsammans med er upp ett Kurspaket i samarbete med lokala företag.

Projekt

Ett Projekt som vi har varit delaktiga i under vårterminen 2017 är en Slöjdkurs på Odenslunds-skolan i Onslunda. På slöjdlektionerna har eleverna fått göra en borste från trä till fullt färdig borste. Populärt bland elever, lärare och skolledning.

Slöjdkursen erbjuder vi alla skolor. Vi har behörig slöjdlärare med kompetens att sköta under-visningen med betygsättning under hela terminen. Begär kurs-/tidplan!
Efter genomgången utbildning erhålles Diplom.

Service & Support

BorstbindarAkademin är ”Alla borstbindares bästa vän”. Borstbindaren får Service med materialförsörjning, endast i Naturmaterial och Support från den kunskap och erfarenhet som finns på Akademin. Borstbindaren blir då en multiplikator för Kulturarvet.

Vi har borstbindarvänner i hela Sverige.
Internationellt är vi också verksamma på borstsidan.

Samarbete är även etablerat med kommuner. Det gäller då materialförsörjning och utbildning av handledare. Dessa är vanligtvis verksamma i kommunernas vuxenutbildning och integrationsverksamhet.

Vår tillverkning av handgjorda, miljövänliga borstprodukter i Naturmaterial försäljes av Återförsäljare, eftersom vi inte har en egen butik, men även vid vår marknadsföring/ försäljning på hantverksmarknader/-mässor.

Direktförsäljning från Akademin kan ske efter beställning via mail eller mobil.

info@borstbindarakademin.se