Material

Råvaror för borstar och penslar
Borstmaterial kan uppdelas i fyra stora grupper

• Fibrer från växtriket
• Fibrer från djurriket
• Blandningar
• Trämaterial för borstar

Övriga material

• Syntetiskt material

• Metalliskt material