Animaliska fibrer

Borst

Borst eller rättare svinborst är svins ryggborst. Man skiljer borst från hussvinet och från vildsvinet.

a) hussvin: På det europeiska hussvinet använder man bara vinterhåret. Men det finns ett problem. Mest går uppfödningen mycket snabbt i Europa idag och svinen blir bara några månader gamla, inte som i förr flera år; därför har svinen nästan ingen borstproduktion och man måste importera hussvinsborsten. Mest importerar man borsten från Kina och svinen där är frigående.
Fördelen med svinborsten i allmänhet ligger i deras kokhållfasthet och deras egenskap att uppta fett och avge det igen. Man använder huvudsakligen ryggborsten (upp till 7 cm lång). De speciellt utmärkande egenskaperna är dess spänst, mjuka spets ”fan” eller ”krona”, genomgående kanal och styva rot. Borsten finns i ljus, grå eller svart färg.

b) vildsvin: I motsatsen till hussvinet använder man av vildsvinet både sommar-och vinterhåret. Vildsvinborsten är långa, kraftiga och värdefulla. Man använder dem i första hand för fina borstar som hår- och klädesborstar. Hårrötterna är brunvita, övriga delarna är bruna – svarta.

Tagel

Används fortfarande i stor utsträckning och kommer från hästar och kor. För hästtagel brukas huvudsakligen man- och svanshår. Kvaliteten beror på rasen, släktet, klimatet och årstiden. I allmänhet är vinterhåret kraftigare än sommarhåret.
Hästsvanstagel är styvast och mest elastiskt och mantagel är mycket mjukare. Kotagels mjukhet – man använder kosvanstagel – ligger mellan
dem. Färgen varierar mellan vit över brun till svart.

Gethår

Ett mycket mjukt och mycket högvärdigt och kommer huvudsakligen från kinesiska långhårgetter. Man använder då brösthåret och till viss del bockskägg. Gethår binder damm och blir inte statiskt uppladdat. Lämpligt till dammvippa vid skötseln inomhus av tavlor, prydnadsföremål, lister, böcker, LP-skivor, optiska prylar, datorprylar osv. Även till babyborstar användes gethår, för dess mjukhet. Färgen ligger mellan vit – grå – svart.
Man rengör gethårborstar med att skaka av dammet utomhus och kammar sen ut med en metallkam.
Vid behov kan man tvätta gethåret med ljummen såplut eller hårschampo och efter
genomkamning låta borstarna torka hängande i rumstemperatur.

Grävlinghår

Är mycket dyrt och kommer från pälsen av den europeiska grävlingen. Längst hår kommer från ryggen och de är de bästa. De används framför allt för rakborstar. I stora drag kan man säga: ju mer utpräglat hårets teckning är, desto bättre kvalitet. Färgen går från brun på roten över mörkbrun till silvergrå på spetsen.