Blandningar

1. Tagelblandning: förekommer med olika proportioner av
tagel och andra fiber, mest syntetiska.
2. Borstbinderitagel:  är en blandning mellan
50% hästtagel och 50% kotagel; ersätter ofta hästsvanstagel.
3. Unionblandning: kallas en blandning av bassina och
mexikansk fiber (agavefiber).