Workshop

Arrangeras för större grupper hos föreningar och företag i deras egna lokaler. I den ingår förutom grundläggande borstbindning, borst/ borstbindarhistoria, vilka naturmaterial som kan användas och deras härkomst och en och annan skröna kan man också få höra. Tiden för Workshopen är ca 3-4 timmar. Pauser efter önskemål.

Hotell och konferensanläggningar är lämpliga platser för Workshops som ett avbrott, med aktivitet, för att arbeta med handen.